Mineralogy Database

Mineral Species containing Copper (Cu)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Copper

Copper (Cu) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
640 Minerals containing Copper (Cu) sorted by Descending Weight Percent
% Cu Mineral Name Chemical Formula MW
45.33 % Cu Mcbirneyite Cu3(VO4)2 420.52
45.26 % Cu Manganoshadlunite (Mn,Pb)(Cu,Fe)8S8 842.50
44.91 % Cu Olivenite # Cu2AsO4(OH) 283.02
44.88 % Cu Rohaite TlCu5SbS2 708.00
44.75 % Cu Herbertsmithite ! Cu3Zn(OH)6Cl2 430.25
44.73 % Cu Hemusite Cu6SnMoS8 852.45
44.59 % Cu Klockmannite # CuSe 142.51
44.50 % Cu Nekrasovite Cu+26V2(Sn,As,Sb)6S32 3,426.88
44.44 % Cu Paratacamite # (Cu,Zn)2(OH)3Cl 214.49
44.10 % Cu Mcalpineite Cu++3Te++++++O6·(H2O) 432.25
43.92 % Cu Mawsonite Cu+6Fe+++2Sn++++S8 868.21
43.85 % Cu Kutinaite Cu14Ag6As7 2,086.72
43.59 % Cu Glaukosphaerite (Cu,Ni)2(CO3)(OH)2 218.69
43.57 % Cu Schlemaite ! (Cu,[ ])6(Pb,Bi)Se4 824.04
43.56 % Cu Kuramite Cu3SnS4 437.61
43.41 % Cu Plancheite # Cu8Si8O22(OH)4·(H2O) 1,171.08
43.26 % Cu Famatinite # Cu3SbS4 440.65
43.18 % Cu Chloromenite ! Cu9O2(SeO3)4Cl6 1,324.46
43.07 % Cu Mcconnellite CuCrO2 147.54
42.93 % Cu Rosasite # (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 222.04
42.90 % Cu Watanabeite Cu4(As,Sb)2S5 592.45
42.89 % Cu Catamarcaite ! Cu6GeWS8 902.31
42.70 % Cu Lammerite Cu3[(As,P)O4]2 446.50
42.34 % Cu Jensenite Cu++3Te++++++O6·2(H2O) 450.26
42.34 % Cu Xocomecatlite Cu3Te++++++O4(OH)4 450.26
42.23 % Cu Maikainite ! Cu20(Fe,Cu)6Mo2Ge6S32 3,296.63
42.23 % Cu Crednerite # CuMnO2 150.48
42.22 % Cu IMA2009-016 Cu4H(AsO4)2(OH)3·H2O 602.07
42.09 % Cu Murunskite K2Cu3FeS4 452.95
41.97 % Cu Delafossite # Cu+Fe+++O2 151.39
41.80 % Cu Calumetite Cu(OH,Cl)2·2(H2O) 152.04
41.75 % Cu Furutobeite (Cu,Ag)6PbS4 761.06
41.70 % Cu Danielsite (Cu,Ag)14HgS8 1,524.05
41.60 % Cu Strashimirite Cu8(AsO4)4(OH)4·5(H2O) 1,222.15
41.50 % Cu Avdoninite ! K2Cu5Cl8(OH)4·H2O 765.55
41.33 % Cu Calciopetersite ! CaCu6[(PO4)2(PO3OH)(OH)6]·3(H2O) 907.06
41.12 % Cu Petersite-(Y) (Y,Ce,Nd,Ca)Cu6(PO4)3(OH)6·3(H2O) 927.20
41.08 % Cu Rickardite # Cu7Te5 1,082.82
40.96 % Cu Carbonatecyanotrichite Cu++4Al2(CO3,SO4)(OH)12·2(H2O) 620.53
40.95 % Cu Chatkalite Cu6Fe++Sn2S8 931.07
40.93 % Cu Leogangite ! Cu10(AsO4)4(SO4)(OH)6·8(H2O) 1,543.39
40.69 % Cu IMA2009-002 ! Cu3(AsO4)2 468.48
40.55 % Cu Kiddcreekite Cu6SnWS8 940.36
40.40 % Cu Khatyrkite (Cu,Zn)Al2 117.97
40.31 % Cu Dioptase # CuSiO2(OH)2 157.64
40.28 % Cu Kamchatkite KCu++3OCl(SO4)2 473.32
40.27 % Cu Volfsonite * Cu+10Cu++Fe++Fe+++2Sn++++3S16 1,735.73
40.17 % Cu Volborthite # Cu++3V+++++2O7(OH)2·2(H2O) 474.56
40.10 % Cu Vergasovaite ! Cu3O[(Mo,S)O4][SO4] 443.69
39.99 % Cu Vinciennite Cu10Fe4Sn(As,Sb)S16 1,588.95
39.81 % Cu Chalcocyanite # CuSO4 159.61
39.57 % Cu Moolooite Cu++(C2O4)·n(H2O) (n < 1) 160.57
39.56 % Cu Devilline # CaCu4(SO4)2(OH)6·3(H2O) 642.48
39.51 % Cu Anthonyite Cu(OH,Cl)2·3(H2O) 160.83
39.45 % Cu Cyanotrichite # Cu4Al2(SO4)(OH)12·2(H2O) 644.33
39.37 % Cu Cesbronite-x Cu5(TeO3)2(OH)6·2(H2O) 807.00
39.37 % Cu Cesbronite Cu5(TeO3)2(OH)6·2(H2O) 807.00
39.32 % Cu Sinnerite Cu6As4S9 969.56
39.21 % Cu Ovamboite ! Cu20(Fe,Cu,Zn)6W2Ge6S32 3,470.24
39.19 % Cu Theoparacelsite ! Cu3(OH)2(As2O7) 486.49
39.16 % Cu Stannoidite Cu8Fe3Sn2S12 1,298.12
39.14 % Cu Ramsbeckite (Cu,Zn)15(SO4)4(OH)22·6(H2O) 1,826.61
39.05 % Cu Kolwezite (Cu,Co)2(CO3)(OH)2 218.07
38.45 % Cu Wittichenite # Cu3BiS3 495.82
38.38 % Cu Woodwardite # Cu4Al2(SO4)(OH)12·2-4(H2O) 662.34
38.35 % Cu Agardite-(Ca) ! CaCu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) 994.20
38.14 % Cu Goudeyite (Al,Y)Cu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) 999.68
37.99 % Cu Chalcophyllite # Cu++18Al2(AsO4)3(SO4)3(OH)27·33(H2O) 3,010.49
37.94 % Cu Zalesiite ! (Ca,Y)Cu6[(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6]·3(H2O) 1,004.97
37.90 % Cu Fukuchilite Cu3FeS8 503.01
37.87 % Cu Gortdrumite (Cu,Fe)6Hg2S5 939.71
37.79 % Cu Lapeyreite ! Cu3O[AsO3(OH)]2·H2O 504.51
37.75 % Cu Apachite Cu9Si10O29·11(H2O) 1,514.92
37.71 % Cu IMA2008-032 CuCl2·2NH3 168.51
37.71 % Cu Khaidarkanite ! Na0.34Cu4Al3(OH)14F3·2(H2O) 674.07
37.71 % Cu Euchroite # Cu2(AsO4)(OH)·3(H2O) 337.06
37.67 % Cu Arhbarite Cu2Mg(AsO4)(OH)3 349.16
37.64 % Cu Campigliaite Cu4Mn(SO4)2(OH)6·4(H2O) 675.35
37.63 % Cu Philipsburgite (Cu,Zn)6(AsO4,PO4)2(OH)6·(H2O) 759.97
37.52 % Cu Schulenbergite (Cu,Zn)7(SO4,CO3)2(OH)10·3(H2O) 846.73
37.34 % Cu Nabokoite Cu++7Te++++O4(SO4)5·KCl 1,191.29
37.27 % Cu Eriochalcite # CuCl2·2(H2O) 170.48
37.27 % Cu Ziesite Cu2V+++++2O7 340.97
37.27 % Cu Blossite Cu2V+++++2O7 340.97
37.26 % Cu Lautite # CuAsS 170.53
37.20 % Cu Talnakhite Cu9(Fe,Ni)8S16 1,537.43
37.16 % Cu Mohite Cu2SnS3 342.00
36.99 % Cu Agardite-(Y) (Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) 1,030.82
36.93 % Cu Burnsite ! KCdCu7O2(SeO3)2Cl9 1,200.93
36.67 % Cu Santarosaite ! CuB2O4 149.03
36.60 % Cu Clinotyrolite Ca2Cu9[(As,S)O4]4(OH)10·10(H2O) 1,562.71
36.55 % Cu Sabatierite Cu4TlSe3 695.45
36.47 % Cu Balkanite Cu9Ag5HgS8 1,568.37
36.45 % Cu Tyrolite # CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4·6(H2O) 871.78
36.32 % Cu Chvilevaite Na(Cu,Fe,Zn)2S2 209.96
36.26 % Cu Rollandite ! Cu3(AsO4)2·4(H2O) 543.29
36.03 % Cu Frankhawthorneite Cu2Te++++++O4(OH)2 352.70
36.02 % Cu Mooihoekite Cu9Fe9S16 1,587.59
36.01 % Cu Chameanite (Cu,Fe)4As(Se,S)4 617.65
35.93 % Cu Gilalite Cu5Si6O17·7(H2O) 884.34
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)