Mineralogy Database

Mineral Species containing Copper (Cu)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Copper

Copper (Cu) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
640 Minerals containing Copper (Cu) sorted by Descending Weight Percent
% Cu Mineral Name Chemical Formula MW
35.73 % Cu Bandylite # CuB(OH)4Cl 177.84
35.69 % Cu Agardite-(La) ! (La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) 1,068.32
35.47 % Cu Allochalcoselite ! Cu+Cu++5PbO2(SeO3)2Cl5 1,060.48
35.19 % Cu Agardite-(Dy) ! (Dy,La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) 1,083.41
35.13 % Cu Kipushite (Cu,Zn)5Zn(PO4)2(OH)6·(H2O) 678.42
35.01 % Cu Lindgrenite # Cu3(MoO4)2(OH)2 544.53
34.82 % Cu Sampleite # NaCaCu5(PO4)4Cl·5(H2O) 875.95
34.80 % Cu Tetrahedrite # (Cu,Fe)12Sb4S13 1,643.31
34.77 % Cu Putoranite Cu1.1Fe1.2S2 201.05
34.72 % Cu Sorosite ! Cu(Sn,Sb) 183.02
34.69 % Cu Niedermayrite ! Cu4Cd(SO4)2(OH)6·4(H2O) 732.83
34.63 % Cu Chalcopyrite # CuFeS2 183.53
34.63 % Cu Nukundamite (Cu,Fe)4S4 367.05
34.44 % Cu Brumadoite ! Cu3(TeO4)(OH)4·5H2O 535.15
34.43 % Cu Camerolaite Cu4Al2[HSbO4,SO4](OH)10(CO3)·2(H2O) 738.34
34.30 % Cu Agardite-(Ce) ! (Ce,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) 1,070.95
34.27 % Cu Bradaczekite ! NaCu4(AsO4)3 686.00
34.23 % Cu Euchlorine # KNaCu++3(SO4)3O 556.92
34.07 % Cu Agardite-(Nd) ! (Pb,Nd,Y,La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) 1,063.17
34.00 % Cu Callaghanite # Cu2Mg2(CO3)(OH)6·2(H2O) 373.79
33.86 % Cu Chrysocolla # (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·n(H2O) 328.42
33.69 % Cu Natrochalcite # NaCu2(SO4)2(OH)·(H2O) 377.23
33.37 % Cu Marshite # CuI 190.45
33.36 % Cu Isochalcopyrite ? Cu8Fe9S16 1,524.05
33.27 % Cu Fedotovite K2Cu++3(SO4)3O 573.02
33.24 % Cu Vulcanite CuTe 191.15
32.92 % Cu Thalcusite TlCu3FeS4 579.13
32.81 % Cu Putzite ! (Cu4.7Ag3.3)GeS6 925.86
32.78 % Cu Mixite # BiCu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) 1,163.10
32.70 % Cu Danbaite CuZn2 194.33
32.54 % Cu Ponomarevite K4Cu++4OCl10 781.10
32.51 % Cu Briartite Cu2(Zn,Fe)GeS4 390.97
32.37 % Cu Claraite (Cu,Zn)3(CO3)(OH)4·4(H2O) 392.58
32.37 % Cu Plumboagardite ! (Pb,REE,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) 1,097.39
32.37 % Cu Ajoite # (K,Na)3Cu20Al3Si29O76(OH)16·~8(H2O) 3,926.74
32.25 % Cu Sabelliite ! Cu2Zn(As,Sb)O4(OH)3 394.13
32.21 % Cu Vesignieite # Cu3Ba(VO4)2(OH)2 591.86
32.19 % Cu Gallite # CuGaS2 197.40
32.18 % Cu Haycockite Cu4Fe5S8 789.95
31.90 % Cu Stibioenargite * Cu3(Sb,As)S4 597.52
31.76 % Cu Shubnikovite # Ca2Cu8(AsO4)6Cl(OH)·7(H2O) (?) 1,600.61
31.56 % Cu Hoganite ! Cu(CH3COO)2·H2O 201.35
31.54 % Cu Bleasdaleite ! (Ca,Fe+++)2Cu5(Bi,Cu)(PO4 )4(H2O,OH,Cl)13 1,047.70
31.53 % Cu Orickite CuFeS2·(H2O) 201.54
31.42 % Cu Ktenasite # (Cu,Zn)5(SO4)2(OH)6·6(H2O) 758.33
31.40 % Cu Lautenthalite PbCu++4(OH)6(SO4)2·3(H2O) 809.60
31.37 % Cu Slavkovite ! Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4·23(H2O) 2,633.67
31.23 % Cu Stromeyerite # AgCuS 203.48
31.14 % Cu Juabite ! (Ca,Fe++)Cu10(Te++++O3)4(As+++++O4)4(OH)2·4(H2O) 2,040.94
30.93 % Cu Mahnertite ! (Na,Ca)Cu++3(AsO4)2Cl·5(H2O) 565.01
30.74 % Cu Piypite K2Cu2(SO4)2O 413.42
30.68 % Cu Lindackerite # CuCu4(AsO4)2(AsO3OH)2·~9(H2O) 1,012.96
30.35 % Cu Permingeatite Cu3SbSe4 628.23
30.21 % Cu Nowackiite Cu6Zn3As4S12 1,261.92
30.18 % Cu Atlasovite Cu6Fe+++Bi+++O4(SO4)5·KCl 1,242.08
30.09 % Cu Skaergaardite ! CuPd 173.19
30.01 % Cu Lemanskiite ! NaCaCu5(AsO4)4Cl·5H2O 1,060.88
29.92 % Cu Lavendulan # NaCaCu5(AsO4)4Cl·5(H2O) 1,062.00
29.78 % Cu Paxite CuAs2 213.39
29.74 % Cu Bonattite # CuSO4·3(H2O) 213.66
29.59 % Cu Serpierite # Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3(H2O) 644.32
29.59 % Cu Orthoserpierite Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3(H2O) 644.32
29.56 % Cu Stannite # Cu2FeSnS4 429.91
29.40 % Cu Ferrokesterite Cu2(Fe,Zn)SnS4 432.30
29.35 % Cu Liroconite # Cu2Al(AsO4)(OH)4·4(H2O) 433.08
29.09 % Cu Khinite PbCu++3Te++++++O6(OH)2 655.45
28.88 % Cu Derriksite Cu4(UO2)(SeO3)2(OH)6 880.17
28.86 % Cu Barquillite ! Cu2CdGeS4 440.38
28.79 % Cu Mgriite (Cu,Fe)3AsSe3 496.67
28.71 % Cu Liebauite Ca3Cu5Si9O26 1,106.72
28.69 % Cu Krutaite CuSe2 221.47
28.69 % Cu Geminite Cu++2As+++++2O7·3(H2O) 442.98
28.50 % Cu Juanitaite ! (Cu,Ca,Fe)10Bi(AsO4)4(OH)11·2(H2O) 1,560.71
28.47 % Cu Owensite (Ba,Pb)6(Cu,Fe,Ni)25S27 3,348.26
28.13 % Cu Calcioandyrobertsite-2O ! KCaCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]·2(H2O) 1,129.55
28.13 % Cu Calcioandyrobertsite-1M ! KCaCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]·2(H2O) 1,129.55
28.05 % Cu Chalcomenite # CuSeO3·2(H2O) 226.53
28.05 % Cu Clinochalcomenite CuSeO3·2(H2O) 226.53
27.71 % Cu Villamaninite # (Cu,Ni,Co,Fe)S2 114.68
27.67 % Cu Miharaite Cu4FePbBiS6 918.61
27.57 % Cu Parakhinite Cu++3PbTe++++++O4(OH)6 691.48
27.57 % Cu Pushcharovskite ! Cu(AsO3OH)·1.5(H2O) 230.50
27.55 % Cu Bortnikovite ! Pd4Cu3Zn 691.46
27.42 % Cu Stringhamite CaCuSiO4·2(H2O) 231.74
27.29 % Cu Leningradite PbCu++3(VO4)2Cl2 698.62
27.20 % Cu Hydrowoodwardite ! Cu1-xAlx(OH)2(SO4)x/2·n(H2O) with 0 < x < 0.67 and n > 3x/2 116.81
27.13 % Cu Juangodoyite ! Na2Cu(CO3)2 229.51
26.99 % Cu Belendorffite Cu7Hg6 1,648.36
26.99 % Cu Kolymite Cu7Hg6 1,648.36
26.98 % Cu Tangeite # CaCu(VO4)(OH) 235.57
26.89 % Cu Kesterite # Cu2(Zn,Fe)SnS4 472.68
26.87 % Cu Deloryite Cu++4(UO2)(MoO4)2(OH)6 946.13
26.83 % Cu Theisite Cu5Zn5[(As+++++,Sb+++++)O4]2(OH)14 1,184.04
26.57 % Cu Balyakinite CuTeO3 239.14
26.53 % Cu Prewittite ! KPb1.5ZnCu6O2(SeO3)2Cl10 1,437.01
26.53 % Cu Yvonite ! Cu(AsO3OH)·2(H2O) 239.50
26.48 % Cu Cualstibite Cu++6Al3Sb3(OH)36 1,439.73
26.46 % Cu Cuprotungstite # Cu++3(WO4)2(OH)2 720.35
26.44 % Cu Francisite Cu3Bi(SeO3)2O2Cl 720.99
26.44 % Cu Andyrobertsite ! KCdCu5(AsO4)4[As(OH)2O2]·2(H2O) 1,201.88
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)