Mineralogy Database

Mineral Species containing Copper (Cu)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Copper

Copper (Cu) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
640 Minerals containing Copper (Cu) sorted by Descending Weight Percent
% Cu Mineral Name Chemical Formula MW
26.32 % Cu Veselovskyite (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2·9H2O 1,038.21
26.26 % Cu Cyanophyllite Cu++5Al2(SbO4)3(OH)7·9(H2O) 1,210.12
26.20 % Cu Roquesite CuInS2 242.50
26.18 % Cu Hakite (Cu,Hg)3(Sb,As)(Se,S)3 606.78
26.17 % Cu Brodtkorbite ! Cu2HgSe2 485.60
26.17 % Cu Partzite # Cu2Sb2(O,OH)7 (?) 485.61
26.16 % Cu Sieleckiite Cu3Al4(PO4)2(OH)12·2(H2O) 728.63
26.12 % Cu Cernyite Cu2CdSnS4 486.48
26.07 % Cu Kinoite Ca2Cu2Si3O8(OH)4 487.53
25.95 % Cu Nissonite Cu2Mg2(PO4)2(OH)2·5(H2O) 489.74
25.89 % Cu Urusovite ! Cu[AlAsO5] 245.45
25.85 % Cu Bambollaite Cu(Se,Te)2 245.79
25.85 % Cu Zdenekite NaPbCu++5(AsO4)4Cl·5(H2O) 1,229.13
25.84 % Cu Zincolibethenite ! CuZn(PO4)OH 240.99
25.48 % Cu Chalcostibite # CuSbS2 249.43
25.45 % Cu Chalcanthite # CuSO4·5(H2O) 249.69
25.39 % Cu Veszelyite # (Cu,Zn)2ZnPO4(OH)3·2(H2O) 375.43
25.38 % Cu Eucairite # CuAgSe 250.37
25.38 % Cu Alumoklyuchevskite K3Cu3AlO2(SO4)4 751.17
25.08 % Cu Tlalocite Cu10Zn6(Te++++O3)(Te++++++O4)2Cl(OH)25·27(H2O) 2,533.64
24.95 % Cu Renierite # (Cu,Zn)11(Ge,As)2Fe4S16 1,655.51
24.90 % Cu Klyuchevskite K3Cu3(Fe+++,Al)O2(SO4)4 765.60
24.88 % Cu Salesite # Cu(IO3)(OH) 255.46
24.71 % Cu Graemite CuTeO3·(H2O) 257.16
24.63 % Cu IMA2008-010 ! CaCu4(AsO4)2(AsO3OH)2·10H2O 1,032.11
24.57 % Cu Hongshiite * PtCu 258.63
24.48 % Cu Conichalcite # CaCu(AsO4)(OH) 259.55
24.44 % Cu Klyuchevskite-Duplicate K3Cu3Fe+++O2(SO4)4 780.03
24.39 % Cu Tetra-auricupride AuCu 260.51
24.32 % Cu Cameronite AgCu7Te10 1,828.69
24.07 % Cu Namuwite (Zn,Cu)4(SO4)(OH)6·4(H2O) 528.04
24.05 % Cu Richelsdorfite Ca2Cu5Sb(AsO4)4Cl(OH)6·6(H2O) 1,320.90
24.03 % Cu Valleriite # 4(Fe,Cu)S·3(Mg,Al)(OH)2 475.92
23.94 % Cu Mckinstryite (Ag,Cu)2S 212.34
23.58 % Cu Zapatalite Cu3Al4(PO4)3(OH)9·4(H2O) 808.61
23.50 % Cu Arzrunite # Cu4Pb2SO4(OH)4Cl6·2(H2O) 1,081.42
23.49 % Cu Bayldonite # (Cu,Zn)3Pb(AsO3OH)2(OH)2 730.28
23.41 % Cu Cubanite # CuFe2S3 271.44
23.41 % Cu Isocubanite CuFe2S3 271.44
23.36 % Cu Henryite Cu4Ag3Te4 1,088.19
23.32 % Cu Luetheite Cu2Al2(AsO4)2(OH)4·(H2O) 544.94
23.19 % Cu Cupropearceite [Cu6As2S7][Ag9CuS4] 1,918.21
23.09 % Cu Teineite # CuTeO3·2(H2O) 275.17
22.91 % Cu Eskebornite # CuFeSe2 277.31
22.91 % Cu Trippkeite # CuAs+++2O4 277.39
22.86 % Cu Aktashite Cu6Hg3As4S12 1,667.52
22.84 % Cu Tyrrellite # (Cu,Co,Ni)3Se4 500.87
22.41 % Cu Chalconatronite # Na2Cu(CO3)2·3(H2O) 283.59
22.40 % Cu Giraudite (Cu,Zn,Ag)12(As,Sb)4(Se,S)13 2,042.97
22.31 % Cu Zincolivenite ! CuZn(AsO4)(OH) 284.86
22.22 % Cu IMA2009-037 Fe+++Cu++(As,Sb)O4 286.02
22.21 % Cu Cuprospinel (Cu,Mg)Fe+++2O4 228.86
22.12 % Cu Velikite Cu2HgSnS4 574.66
22.11 % Cu Cupropolybasite ! [Cu6Sb2S7][Ag9CuS4] 2,011.86
21.73 % Cu Poitevinite (Cu,Fe++,Zn)SO4·(H2O) 175.50
21.33 % Cu Zincrosasite # (Zn,Cu)2(CO3)(OH)2 223.42
21.17 % Cu Mrazekite Bi+++2Cu++3(PO4)2O2(OH)2·2(H2O) 900.59
21.09 % Cu Chenevixite # Cu2Fe+++2(AsO4)2(OH)4·(H2O) 602.67
20.96 % Cu Radovanite ! Cu2Fe+++(AsO4)[As+++O2(OH)2]·H2O 575.94
20.96 % Cu Sakuraiite (Cu,Zn,Fe,In,Sn)4S4 424.41
20.86 % Cu Braithwaiteite NaCu5(Ti,Sb)2O2(AsO4)4[AsO3(OH)]2·8H2O 1,574.79
20.60 % Cu Utahite ! Cu5Zn3(Te++++++O4)4(OH)8·7(H2O) 1,542.46
20.58 % Cu Chlorothionite # K2Cu(SO4)Cl2 308.71
20.56 % Cu Gruzdevite Cu6Hg3Sb4S12 1,854.84
20.54 % Cu Fletcherite Cu(Ni,Co)2S4 309.31
20.53 % Cu Carrollite # Cu(Co,Ni)2S4 309.55
20.08 % Cu Petrukite (Cu,Fe,Zn)2(Sn,In)S4 379.82
19.88 % Cu Mitscherlichite # K2CuCl4·2(H2O) 319.58
19.87 % Cu Vonbezingite Ca6Cu3(SO4)3(OH)12·2(H2O) 959.42
19.81 % Cu Leisingite ! Cu(Mg,Cu,Fe,Zn)2Te++++++O6·6(H2O) 481.14
19.76 % Cu Wheatleyite Na2Cu(C2O4)2·2(H2O) 321.60
19.63 % Cu Bukovite Tl2Cu3FeSe4 971.09
19.58 % Cu Mcguinnessite (Mg,Cu)2(CO3)(OH)2 162.25
19.39 % Cu Guanacoite ! (Cu,Mg)2Mg2(Mg,Cu)(OH)4(H2O)4(AsO4)2 612.83
19.22 % Cu Florensovite Cu(Cr1.5Sb0.5)S4 330.68
19.04 % Cu Papagoite CaCuAlSi2O6(OH)3 333.79
18.88 % Cu Emplectite # CuBiS2 336.66
18.82 % Cu Krohnkite # Na2Cu(SO4)2·2(H2O) 337.68
18.75 % Cu Chalcothallite (Cu,Fe)6Tl2SbS4 1,016.96
18.68 % Cu Lapieite CuNiSbS3 340.18
18.43 % Cu Christelite ! Zn3Cu2(SO4)2(OH)6·4(H2O) 689.49
18.01 % Cu Leightonite # K2Ca2Cu(SO4)4·2(H2O) 705.73
17.89 % Cu Boothite # CuSO4·7(H2O) 305.54
17.37 % Cu Zlatogorite ! CuNiSb2 365.74
17.27 % Cu Lyonsite Cu++3Fe+++4(VO4)6 1,103.66
17.20 % Cu Henmilite Ca2Cu[B(OH)4]2(OH)4 369.41
17.15 % Cu Wooldridgeite ! Na2CaCu++2(P2O7)2·10(H2O) 741.19
17.04 % Cu Grandviewite ! Cu3Al9(SO4)2(OH)29 1,118.81
16.90 % Cu Cuprorivaite # CaCuSi4O10 375.96
16.64 % Cu Birchite ! Cd2Cu2(PO4)2(SO4)·5H2O 741.06
16.59 % Cu Duhamelite ? Pb2Cu4Bi(VO4)4(OH)3·8(H2O) 1,532.47
16.55 % Cu Pizgrischite ! (Cu,Fe)Cu14PbBi17S35 5,853.00
16.37 % Cu Cuprobismutite # Cu10Bi12S23 3,880.74
16.31 % Cu Angelaite ! Cu2AgPbBiS4 779.40
16.29 % Cu Samaniite Cu2Fe5Ni2S8 780.24
16.15 % Cu Johillerite Na(Mg,Zn)3Cu(AsO4)3 610.00
16.09 % Cu Cumengite # Cu20Pb21Cl42(OH)40·6H2O 7,899.52
16.08 % Cu Cabriite Pd2SnCu 395.10
15.98 % Cu Cuprorhodsite CuRh2S4 397.62
15.98 % Cu Daomanite * CuPtAsS2 397.68
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)