Mineralogy Database

Mineral Species containing Copper (Cu)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Copper

Copper (Cu) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
640 Minerals containing Copper (Cu) sorted by Descending Weight Percent
% Cu Mineral Name Chemical Formula MW
9.00 % Cu Vauquelinite # Pb2Cu(CrO4)(PO4)(OH) 705.92
8.95 % Cu Alpersite ! (Mg,Cu)SO4·7H2O 262.74
8.85 % Cu Polybasite # [Ag9CuS4] [(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7] 2,154.03
8.78 % Cu Ivanyukite-Cu Cu[Ti4(OH)2O2(SiO4)3]·7H2O 723.44
8.75 % Cu Dzhezkazganite * (Pb,Cu,Rh)S2 (?) 217.81
8.71 % Cu Arsentsumebite # Pb2Cu(AsO4)(SO4)(OH) 729.94
8.58 % Cu Numanoite ! Ca4CuB4O6(OH)6(CO3)2 573.17
8.55 % Cu Argentotennantite (Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13 1,857.26
8.50 % Cu Wherryite # Pb7Cu2(SO4)4(SiO4)2(OH)2 2,243.47
8.47 % Cu Fornacite # Pb2Cu(CrO4)(AsO4)(OH) 749.87
8.42 % Cu Decrespignyite-(Y) ! (Y,REE)4Cu(CO3)4Cl(OH)5·2(H2O) 867.49
8.37 % Cu Penzhinite (Ag,Cu)4Au(S,Se)4 759.28
8.35 % Cu Stalderite TlCu(Zn,Fe,Hg)2As2S6 761.31
8.34 % Cu Voglite # Ca2Cu(UO2)(CO3)4·6(H2O) 761.86
8.24 % Cu Kostovite CuAuTe4 770.91
8.13 % Cu Lukrahnite ! Ca(Cu,Zn)(Fe,Zn)(AsO4)2(OH,H2O)2 468.74
8.04 % Cu Molybdofornacite Pb2Cu[(As,P)O4][(Mo,Cr)O4](OH) 790.12
7.88 % Cu Caledonite # Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6 1,613.34
7.81 % Cu Turquoise # CuAl6(PO4)4(OH)8·4(H2O) 813.44
7.79 % Cu Tschortnerite ! Ca4(Ca,Sr,K,Ba)3Cu3(OH)8[Si12Al12O48]·x(H2O), x>=20 2,445.93
7.77 % Cu Inaglyite PbCu3(Ir,Pt)8S16 2,454.37
7.73 % Cu Chloroxiphite # Pb3CuCl2(OH)2O2 822.06
7.68 % Cu Cupromakovickyite ! Cu4AgPb2Bi9S18 6,445.41
7.63 % Cu Hammarite # Pb2Cu2Bi4S9 (?) 1,666.01
7.49 % Cu Zinclavendulan ? NaCa(Zn,Cu)5(AsO4)4Cl·4-5(H2O) 1,059.91
7.49 % Cu Emilite ! Cu2.68Pb2.68Bi5.32S12 2,230.52
7.37 % Cu Cuprosklodowskite # Cu[(UO2)(SiO2OH)]2·6(H2O) 861.84
7.34 % Cu Watkinsonite PbCu2Bi4(Se,S)8 1,731.55
7.23 % Cu Nevadaite ! (Cu++,[ ],Al,V+++)6[Al8(PO4)8F8] (H2O)23 1,758.65
7.10 % Cu Miersite # (Ag,Cu)I 223.69
7.08 % Cu Bogdanovite (Au,Te,Pb)3(Cu,Fe) 592.69
7.03 % Cu Cupropavonite AgPbCu2Bi5S10 1,807.72
7.00 % Cu Sugakiite ! Cu(Fe,Ni)8S8 772.05
6.92 % Cu Lindstromite # Pb3Cu3Bi7S15 2,756.09
6.78 % Cu Metatorbernite # Cu(UO2)2(PO4)2·8(H2O) 937.67
6.66 % Cu Zincmelanterite # (Zn,Cu,Fe++)SO4·7(H2O) 286.05
6.57 % Cu Routhierite TlCu(Hg,Zn)2(As,Sb)2S3 967.16
6.53 % Cu Johannite # Cu(UO2)2(SO4)2(OH)2·8(H2O) 973.87
6.48 % Cu Macquartite Pb3Cu(CrO4)(SiO3)(OH)4·2(H2O) 981.28
6.44 % Cu Chalcosiderite # CuFe+++6(PO4)4(OH)8·4(H2O) 986.63
6.41 % Cu Torbernite # Cu(UO2)2(PO4)2·8-12(H2O) 991.71
6.39 % Cu Ferrorhodsite (Fe,Cu)(Rh,Ir,Pt)2S4 417.75
6.34 % Cu Kurumsakite # (Zn,Ni,Cu)8Al8V2Si5O35·27(H2O) (?) 2,003.89
6.34 % Cu Bezsmertnovite Au4Cu(Te,Pb) 1,002.89
6.20 % Cu Metazeunerite # Cu(UO2)2(AsO4)2·8(H2O) 1,025.56
6.18 % Cu Berryite Cu3Ag2Pb3Bi7S16 3,015.01
6.01 % Cu Arcubisite Ag6CuBiS4 1,058.03
5.99 % Cu Zeunerite # Cu(UO2)2(AsO4)2·10-16(H2O) 1,061.59
5.98 % Cu Wallisite PbTl(Cu,Ag)As2S5 796.38
5.83 % Cu Krupkaite PbCuBi3S6 1,090.08
5.74 % Cu Elyite Pb4Cu(SO4)O2(OH)4·(H2O) 1,106.45
5.67 % Cu Tarkianite ! (Cu,Fe)(Re,Mo)4S8 952.63
5.52 % Cu Galkhaite (Cs,Tl)(Hg,Cu,Zn)6(As,Sb)4S12 1,727.48
5.46 % Cu Rosieresite # (Pb,Cu,Al)(PO4)x·n(H2O) 349.14
5.42 % Cu Surite (Pb,Cu)2-3(CO3)1.5-2(OH,F)0.5-1[(Al,Fe+++)2(Si,Al)4O10(OH)2]·n(H2O) 937.16
5.42 % Cu Medenbachite ! Bi2Fe+++(Cu,Fe+++)(O,OH)2(OH)2(AsO4)2 879.78
5.38 % Cu IMA2008-053 ! Cu7Pb27Bi25S68 8,264.22
5.36 % Cu Chenite Pb4Cu(SO4)2(OH)6 1,186.52
5.05 % Cu Obradovicite H4(K,Na)Cu++Fe+++2(AsO4)(MoO4)5·12(H2O) 1,257.18
5.05 % Cu Cuprocopiapite # CuFe+++4(SO4)6(OH)2·20(H2O) 1,257.64
4.93 % Cu Zincgartrellite ! Pb(Zn,Fe,Cu)2(AsO4)2(OH,H2O)2 644.39
4.90 % Cu Paarite ! Cu1.7Pb1.7Bi6.3S12 2,166.36
4.87 % Cu Marthozite Cu[(UO2)3(SeO3)2O2]·8(H2O) 1,303.67
4.78 % Cu Nuffieldite Pb2Cu(Pb,Bi)Bi2S7 1,328.46
4.77 % Cu Paratooite-(La) ! REE3(Ca,Sr)2NaCu(CO3)8 2,146.77
4.64 % Cu Salzburgite ! Cu1.6Pb1.6Bi6.4S12 2,162.05
4.45 % Cu Levyclaudite Pb8Sn7Cu3(Bi,Sb)3S28 500.30
4.29 % Cu Goldquarryite ! (Cu,[ ])(Cd,Ca)2Al3(PO4)4F2(H2O)10{(H2O,F)}2 978.39
4.17 % Cu Ferrisurite (Pb,Cu)2-3(CO3)1.5-2(OH,F)0.5-1[(Fe,Al)2Si4O10(OH)2]·n(H2O) 914.93
4.10 % Cu Steverustite Pb++5(OH)5[Cu+(SO3S--)3](H2O)1.67 1,551.06
4.07 % Cu Junoite Pb3Cu2Bi8(S,Se)16 3,121.17
3.96 % Cu Gladite # PbCuBi5S9 1,604.24
3.88 % Cu Ferrilotharmeyerite Ca(Zn,Cu++)(Fe+++,Zn)(AsO4)2(OH,H2O)2 490.79
3.80 % Cu Natroglaucocerinite ! (Na,Zn,Cu)10Al6(SO4)3(OH)32·18(H2O)? 1,673.84
3.53 % Cu Felbertalite ! Cu2Pb6Bi8S19 3,599.51
3.47 % Cu Nickenichite Na0,8Ca0,4(Mg,Fe+++,Al)3Cu0,4(AsO4)3 549.61
3.40 % Cu Nakauriite (Mn,Ni,Cu)8(SO4)4(CO3)(OH)6·48(H2O) 1,870.41
3.31 % Cu Oosterboschite (Pd,Cu)7Se3 960.38
3.30 % Cu Dixenite # Cu+Mn++14Fe+++(As+++O3)5(SiO4)2(As+++++O4)(OH)6 1,928.25
3.21 % Cu Selenopolybasite ! [(Ag,Cu)6(Sb,As)2(S,Se)7][Ag9Cu(S,Se)2Se2] 2,378.81
3.13 % Cu Chrisstanleyite ! Ag2Pd3Se4 833.49
3.11 % Cu Coeruleolactite # (Ca,Cu)Al6(PO4)4(OH)8·4-5(H2O) 817.38
3.01 % Cu Nickelalumite * (Ni,Cu)Al4[(SO4),(NO3)2](OH)12·3(H2O) 632.31
2.97 % Cu IMA2009-024 Pb6CuTe4O18(OH)2 2,139.15
2.95 % Cu Xingzhongite (Pb,Cu,Fe)(Ir,Pt,Rh)2S4 645.53
2.94 % Cu Magnesioaubertite (Mg,Cu)Al(SO4)2Cl·14(H2O) 540.89
2.93 % Cu Penroseite # (Ni,Co,Cu)Se2 217.17
2.90 % Cu Freedite Pb8Cu+(As+++O3)2O3Cl5 2,192.25
2.88 % Cu Neyite AgCu3Pb12.5Bi13S34 6,619.03
2.80 % Cu Mbobomkulite (Ni,Cu)Al4(NO3,SO4)2(OH)12·3(H2O) 567.00
2.78 % Cu Osakaite ! Zn4SO4(OH)6·5H2O 548.75
2.76 % Cu Isoferroplatinum (Pt,Pd)3(Fe,Cu) 576.52
2.67 % Cu Petewilliamsite ! (Ni,Co,Cu)30(As2O7)15 5,730.36
2.54 % Cu Phosphofibrite KCuFe+++15(PO4)12(OH)12·12(H2O) 2,500.28
2.38 % Cu Lengenbachite # Pb6(Ag,Cu)2As4S13 2,140.02
2.32 % Cu Kidwellite Na(Fe+++,Cu)9+x(PO4)6(OH)11·3(H2O) 1,368.34
2.28 % Cu Nordstromite Pb3CuBi7(S10Se4) 2,784.51
2.23 % Cu Benjaminite # (Ag,Cu)3(Bi,Pb)7S12 2,134.46
2.20 % Cu Tintinaite Pb22Cu+4(Sb,Bi)30S69 5,345.18
2.08 % Cu Iranite Pb10Cu(CrO4)6(SiO4)2(F,OH)2 3,052.68
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)