Mineralogy Database

Mineral Species containing Sodium (Na)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Sodium

Sodium (Na) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
1036 Minerals containing Sodium (Na) sorted by Descending Weight Percent
% Na Mineral Name Chemical Formula MW
0.16 % Na Kapitsaite-(Y) ! (Ba,K,Pb,Na)4(Y,Ca,REE)2[Si8B2(B,Si)2O28F] 1,419.80
0.14 % Na Minehillite (K,Na)2-3Ca28(Zn4Al4Si40)O112(OH)16 4,786.44
0.14 % Na Samuelsonite (Ca,Ba)Ca8(Fe++,Mn)4Al2(PO4)10(OH)2 1,653.71
0.14 % Na Lennilenapeite K6-7(Mg,Mn,Fe++,Fe+++,Zn)48(Si,Al)72(O,OH)216·16(H2O) 8,425.53
0.13 % Na Pahasapaite Li8(Ca,Li,K,Na)11Be24(PO4)24·38(H2O) 3,532.65
0.13 % Na Gutkovaite-Mn ! CaK2Mn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·5(H2O) 1,243.09
0.12 % Na Lindbergite ! Mn(C2O4)·2(H2O) 185.59
0.12 % Na Bannisterite # KCa(Mn,Fe++,Zn,Mg)21(Si,Al)32O76(OH)16·4-12(H2O) 3,734.70
0.12 % Na Wilhelmramsayite ! Cu3FeS3·2(H2O) 378.36
0.11 % Na Ferroholmquistite [ ](Li2Fe++3Al2)Si8O22(OH)2 808.43
0.11 % Na Ferritungstite # (K,Ca,Na)(W++++++,Fe+++)2(O,OH)6·(H2O) 416.40
0.11 % Na Hyalotekite # (Ba,Pb,Ca,K)6(B,Si,Al)2(Si,Be)10O28(F,Cl) 1,747.32
0.11 % Na Batiferrite ! Ba(Ti2Fe+++8Fe++2)O19 1,071.04
0.10 % Na Walkerite ! Ca16(Mg,Li,[ ])2[B13O17(OH)12]4Cl6·28(H2O) 3,822.57
0.09 % Na Londonite ! CsAl4Be4(B,Be)12O28 808.60
0.08 % Na Biraite-(Ce) ! Ce2Fe++(CO3)(Si2O7) 551.07
0.08 % Na Tokyoite ! Ba2Mn(VO4)2(OH) 565.05
0.07 % Na Chivruaiite ! Ca4(Ti,Nb)5[(Si6O17)2[(OH,O)5]·13-14H2O 1,585.23
0.07 % Na Trattnerite ! (Fe,Mg)2(Mg,Fe)3(Si12O30) 1,017.34
0.07 % Na Chabazite-Ca # (Ca0.5,Na,K)4[Al4Si8O24]·12H2O 1,039.07
0.06 % Na Hillite ! Ca2(Zn, Mg)[PO4]2·2(H2O) 356.69
0.06 % Na Podlesnoite ! BaCa2(CO3)2F2 379.11
0.06 % Na Rondorfite ! Ca8Mg(SiO4)4Cl2 782.89
0.05 % Na Meurigite-K ! [K(H2O)2.5][Fe+++8(PO4)6(OH)7(H2O)4] 1,258.57
0.05 % Na Menezesite ! Ba2MgZr4(BaNb12O42)·12H2O 2,778.48
0.05 % Na Miserite # K1.5-x(Ca, Y,REE)5[Si6O15][Si2O7](OH,F)2·yH2O 933.24
0.05 % Na Pumpellyite-(Al) ! Ca2(Al,Fe++,Mg)Al2(SiO4)(Si2O7)(OH,O)2·H2O 481.95
0.04 % Na Macfallite Ca2(Mn+++,Al)3(SiO4)(Si2O7)(OH)3 544.17
0.04 % Na Kampfite ! Ba12(Si11Al5)O31(CO3)8Cl5 3,266.13
0.04 % Na Dalyite # K2ZrSi6O15 571.59
0.03 % Na Kornerupine # (Mg,Fe++)4Al6(SiO4,BO4)5(O,OH)2 734.04
0.02 % Na Steropesite ! Tl3BiCl6 1,077.12
0.01 % Na Ardennite-(V) ! Mn++4[Al4(Mg,Al,Fe+++,Mn+++)2][Si5(V,Si)]O22(OH)6 1,015.46
0.01 % Na Pertlikite ! K2(Fe++,Mg)2(Mg,Fe+++)4Fe+++2Al(SO4)12·18H2O 1,933.91
0.01 % Na Dissakisite-(La) ! (Ca,Fe++,Th, La)(La,REE,Ca)(Al,Cr,Ti)2(Mg,Fe,Al)Si3O12(OH,F) with La > Ce 551.33
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)