Mineralogy Database

Mineral Species containing Sodium (Na)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Sodium

Sodium (Na) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
1036 Minerals containing Sodium (Na) sorted by Descending Weight Percent
% Na Mineral Name Chemical Formula MW
4.88 % Na Ferritaramite Na(CaNa)(Fe++,Mg)3Fe+++2[Si6Al2O22](OH)2 942.23
4.87 % Na Ferrikatophorite Na2Ca(Fe++,Mg)4Fe+++(Si7Al)O22(OH)2 943.33
4.87 % Na Taramite # Na(CaNa)Fe++3AlFe+++[Si6Al2O22](OH)2 944.90
4.86 % Na Natrotantite Na2Ta4O11 945.76
4.84 % Na Fluornatromicrolite ! (Na,Ca,Bi)2Ta2O6F 570.32
4.83 % Na Morinite # NaCa2Al2(PO4)2(F,OH)5·2(H2O) 475.59
4.82 % Na Kornite Na(CaNa)Fe++4(Al,Fe+++)Si7AlO22(OH)2 953.22
4.75 % Na Alumino-magnesiotaramite ! Na(CaNa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 870.46
4.74 % Na Cyrilovite # NaFe+++3(PO4)2(OH)4·2(H2O) 484.53
4.74 % Na Natrojarosite # NaFe+++3(SO4)2(OH)6 484.70
4.72 % Na Bobfergusonite Na2Mn++5Fe+++Al(PO4)6 973.33
4.71 % Na Ferrorichterite # Na(CaNa)Fe++5[Si8O22](OH)2 975.98
4.67 % Na Barrerite (Na,K,Ca)2Al2Si7O18·6(H2O) 2,680.57
4.65 % Na Zhemchuzhnikovite NaMg(Al,Fe+++)(C2O4)3·8(H2O) 494.00
4.63 % Na Schaferite ! NaCa2Mg2(VO4)3 496.57
4.63 % Na IMA2009-013 NaCe2(CO3)2[(CO3)1-xF2x]F 496.74
4.61 % Na Maghagendorfite NaMgMn(Fe++,Fe+++)2(PO4)3 498.84
4.60 % Na Murataite (Y,Na)6(Zn,Fe+++)5(Ti,Nb)12O29(O,F)14 2,000.60
4.58 % Na Fluoro-alumino-magnesiotaramite ! Na(CaNa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22F2 882.71
4.57 % Na Phosphoinnelite ! Ba4Na3Ti3Si4O14(PO4,SO4)2(O,F)3 1,301.51
4.57 % Na Erionite-Na # (Na2,K2,Ca)2[Al4Si14O36]·15(H2O) 2,809.97
4.57 % Na Alflarsenite NaCa2Be3Si4O13(OH)·2H2O 503.55
4.56 % Na Sanromanite ! Na2CaPb3(CO3)5 1,007.70
4.54 % Na Isolueshite ! (Na,La,Ca)(Nb,Ti)O3 202.42
4.54 % Na Boldyrevite ? NaCaMgAl3F14·4(H2O) 506.36
4.51 % Na Nafertisite ! Na3(Fe++,Fe+++)6(Ti2Si12O34)(O,OH)7·2(H2O) 1,530.61
4.50 % Na Jeffreyite (Ca,Na)2(Be,Al)Si2(O,OH)7 255.30
4.48 % Na Varulite # NaCaMn(Mn,Fe++,Fe+++)2(PO4)3 513.48
4.44 % Na Palenzonaite (Ca,Na)3Mn++(V+++++,As+++++,Si)3O12 517.63
4.42 % Na Stepanovite # NaMgFe+++(C2O4)3·8-9(H2O) 520.33
4.41 % Na Fillowite # Na2Ca(Mn,Fe++)7(PO4)6 1,042.27
4.41 % Na Rosenbuschite # (Ca,Na)3(Zr,Ti)Si2O8F 390.97
4.40 % Na Aluminotaramite ! Na(CaNa)(Fe+++3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 893.08
4.36 % Na Yuksporite # (Sr,Ba)2K4(Ca,Na)14([ ],Mn,Fe){(Ti,Nb)4(O,OH)4[Si6O17]2[Si2O7]3}(H2O,OH)n, n~3 2,546.97
4.35 % Na Studenitsite NaCa2[B9O14(OH)4]·2(H2O) 528.49
4.34 % Na Zektzerite NaLiZrSi6O15 529.66
4.33 % Na Natropharmacosiderite (Na,K)2Fe+++4(AsO4)3(OH)5·7(H2O) 902.63
4.33 % Na Shcherbakovite # KKNaTi2O(OH)[Si4O12] 568.26
4.33 % Na Galileiite ! NaFe++4(PO4)3 531.29
4.32 % Na Sverigeite NaMnMgSn++++Be2Si3O12(OH) 532.22
4.29 % Na Gobbinsite (Na2,Ca)2K2Al6Si10O32·12(H2O) 1,339.93
4.28 % Na Melilite # (Ca,Na)2(Al,Mg,Fe++)(Si,Al)2O7 268.29
4.28 % Na Fenaksite (K,Na,Ca)4(Fe++,Fe+++,Mn)2Si8O20(OH,F) 806.42
4.28 % Na Alumoakermanite ! (Ca,Na)2(Al,Mg,Fe++)(Si2O7) 268.84
4.28 % Na Arrojadite ! KNa4CaMn++4Fe++10Al(PO4)12(OH,F)2 2,151.01
4.26 % Na Dickinsonite-(KNa) ! KNa4Ca(Mn,Fe,Mg)13Al(PO4)11(PO4)(OH,F)2 2,160.41
4.25 % Na Lingunite ! (Na,Ca)AlSi3O8 270.77
4.25 % Na Plagioclase * (Na,Ca)(Si,Al)4O8 270.77
4.24 % Na Paralabuntsovite-Mg ! Na8K8Mg8Ti16(Si4O12)8(O,OH)16· n(H2O) 4,336.11
4.24 % Na Kambaldaite NaNi4(CO3)3(OH)3·3(H2O) 542.85
4.23 % Na Howardevansite NaCu++Fe+++2(VO4)3 543.05
4.22 % Na Paratsepinite-Na ! (Na,Sr,K,Ca)7(Ti,Nb)8[Si4O12]4(O,OH)8·n(H2O) n ~ 8 2,286.52
4.20 % Na Metavoltine # K4Na4(Fe++,Zn)Fe+++6(SO4)12O2·20(H2O) 2,189.12
4.17 % Na Magadiite NaSi7O13(OH)3·4(H2O) 550.66
4.16 % Na Brammallite * (Na,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] 364.88
4.16 % Na Hazenite KNaMg2(PO4)2·14H2O 552.85
4.16 % Na Tiptopite K2(Na,Ca)2Li3Be6(PO4)6(OH)2·(H2O) 829.47
4.14 % Na Calcjarlite Na(Ca,Sr)3Al3(F,OH)16 555.84
4.13 % Na Euchlorine # KNaCu++3(SO4)3O 556.92
4.12 % Na Innelite (Na,Mg,Ca)2(Ba,K)4Ti3(Si2O7)2(SO4)2(OH,F) 1,284.02
4.09 % Na Magnesioriebeckite # [ ]Na2[(Mg,Fe++)3Fe+++2]Si8O22(OH)2 876.08
4.09 % Na Labuntsovite-Fe ! Na4K4(Ba,K)2(Fe,Mg,Mn)1+xTi8(Si4O12)4(O,OH)8·10(H2O) 2,418.89
4.08 % Na Esperanzaite ! NaCa2Al2(As+++++O4)2F4(OH)·2(H2O) 563.98
4.08 % Na Bobtraillite ! (Na,Ca)13Sr11(Zr,Y,Nb)14Si42B6O132(OH)12·12H2O 6,318.09
4.08 % Na Darapiosite KNa2Zr[Li(Mn,Zr)2Si12O30] 1,128.27
4.03 % Na Tsepinite-Na ! (Na,H3O,K,Sr,Ba)2(Ti,Nb)2[Si4O12](OH,O)2·3(H2O) 2,397.82
4.02 % Na Bradaczekite ! NaCu4(AsO4)3 686.00
3.96 % Na Armbrusterite ! K5Na6Mn+++Mn++14[Si9O22]4(OH)10·4H2O 3,806.38
3.96 % Na Lemmleinite-Ba ! Na2K2Ba1-xTi4(Si4O12)2(O,OH)4·5(H2O) 2,498.97
3.95 % Na Mesolite # Na2Ca2Al6Si9O30·8(H2O) 1,164.90
3.93 % Na Pyrocoproite * (Mg(K,Na))2P2O7 292.70
3.89 % Na Ferriwinchite ([ ],Na)(Na,Ca)2(Mg, Fe++)4Fe+++[Si8O22](OH)2 845.75
3.88 % Na Diaoyudaoite NaAl11O17 591.78
3.85 % Na Lemmleinite-K ! NaK2(Ti,Nb)2Si4O12(O,OH)2·2(H2O) 596.73
3.84 % Na Omongwaite ! Na2Ca5(SO4)6·3H2O 880.31
3.81 % Na Adranosite (NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2 602.83
3.80 % Na Amblygonite # (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) 151.41
3.79 % Na Ilimaussite-(Ce) (Ba,Na)10K3Na4.5Ce5(Nb,Ti)6[Si12O36][Si9O18(O,OH)24]O6 4,253.30
3.79 % Na Odanielite Na(Zn,Mg)3H2(AsO4)3 607.12
3.78 % Na Grimselite K3Na(UO2)(CO3)3·(H2O) 608.36
3.78 % Na Yazganite ! NaFe+++2(Mg,Mn)(AsO4)3·H2O 602.82
3.77 % Na Marsturite NaCaMn3[Si5O14(OH)] 609.31
3.76 % Na Stornesite-(Y) ! (Y, Ca)[ ]2Na6(Ca,Na)8(Mg,Fe)43(PO4)36 5,318.15
3.74 % Na Natrozippeite Na4(UO2)6(SO4)3(OH)10·4(H2O) 2,458.63
3.74 % Na Arseniopleite # (Ca,Na)(Na,Pb)Mn++(Mn++,Mg,Fe++)2(AsO4)3 737.72
3.73 % Na Trikalsilite # (K,Na)AlSiO4 154.14
3.73 % Na Panunzite (K,Na)AlSiO4 154.14
3.69 % Na Tunisite NaCa2Al4(CO3)4(OH)8Cl 622.62
3.67 % Na Gordaite ! NaZn(SO4)(OH)6Cl·6(H2O) 626.20
3.66 % Na Girvasite NaCa2Mg3(PO4)2[PO2(OH)2](CO3)(OH)2·4(H2O) 628.07
3.63 % Na Delindeite Ba2(Na,K,[ ])3(Ti,Fe)[Ti2(O,OH)4Si4O14](H2O,OH)2 886.43
3.63 % Na Sodic-ferripedrizite ! Na(LiNa)(Fe+++2Mg2Li)Si8O22(OH,F)2 811.31
3.62 % Na Deloneite-(Ce) ! NaCa2SrCe(PO4)3F 634.79
3.62 % Na Natrouranospinite # (Na2,Ca)(UO2)2(AsO4)2·5(H2O) 952.47
3.61 % Na Magnesioastrophyllite K2Na[Na(Fe++,Fe+++,Mn)Mg2]Ti2Si8O26(OH)4F 1,275.02
3.59 % Na Santafeite # (Mn,Fe,Al,Mg)2(Mn++++,Mn++)2(Ca,Sr,Na)3(VO4,AsO4)4(OH)3·2(H2O) 896.52
3.58 % Na Mahnertite ! (Na,Ca)Cu++3(AsO4)2Cl·5(H2O) 565.01
3.56 % Na Arrojadite-(SrFe) ! SrFe++Na2Ca(Fe++,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2 2,063.97
3.56 % Na Haineaultite ! (Na,Ca)5Ca(Ti,Nb)5(Si,S)12O34(OH,F)8·5(H2O) 1,557.11
3.50 % Na Arrojadite-(NaFe) ! NaNa2CaNa2(Fe++,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2 1,970.99
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)