Mineralogy Database

Mineral Species containing Bismuth (Bi)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Bismuth

Bismuth (Bi) Minerals sorted by Mineral Name

Click here for List sorted by Weight Percent

Pages:[1] [2] [3]
231 Minerals containing Bismuth (Bi) sorted by Mineral Name
% Bi Mineral Name Chemical Formula MW
17.44 % Bi Abramovite ! Pb2SnInBiS7 1,066.44
36.29 % Bi Aikinite # PbCuBiS3 575.92
33.46 % Bi Aiolosite ! Na4Bi(SO4)3Cl 624.58
44.25 % Bi Aleksite PbBi2Te2S2 (?) 944.49
26.81 % Bi Angelaite ! Cu2AgPbBiS4 779.40
11.30 % Bi Aramayoite # Ag3Sb2(Sb,Bi)S6 924.87
15.80 % Bi Arcubisite Ag6CuBiS4 1,058.03
68.75 % Bi Arsenobismite ? Bi2(AsO4)(OH)3 607.90
27.60 % Bi Arsenohauchecornite Ni18Bi3AsS16 2,271.34
31.20 % Bi Arsenowaylandite * BiAl3(AsO4)2(OH)6 669.81
21.44 % Bi Aschamalmite Pb6Bi2S9 1,949.75
26.99 % Bi Asselbornite (Pb,Ba)(UO2)6(BiO)4(AsO4)2(OH)12·3(H2O) 3,237.04
74.18 % Bi Atelestite # Bi8(AsO4)3(OH)5O5 2,253.63
11.44 % Bi Atlasovite Cu6Fe+++Bi+++O4(SO4)5·KCl 1,242.08
42.85 % Bi Babkinite ! Pb2Bi2(S,Se)3 975.45
78.11 % Bi Baksanite ! Bi6Te2S3 1,605.28
48.95 % Bi Benjaminite # (Ag,Cu)3(Bi,Pb)7S12 2,134.46
49.00 % Bi Berryite Cu3Ag2Pb3Bi7S16 3,015.01
64.12 % Bi Beyerite # (Ca,Pb)Bi2(CO3)2O2 651.84
89.70 % Bi Bismite # Bi2O3 465.96
80.24 % Bi Bismoclite # BiOCl 260.43
100.00 % Bi Bismuth # Bi 208.98
81.29 % Bi Bismuthinite # Bi2S3 514.16
81.96 % Bi Bismutite # Bi2(CO3)O2 509.97
53.88 % Bi Bismutocolumbite Bi(Nb,Ta)O4 387.89
40.05 % Bi Bismutoferrite # BiFe+++2(SiO4)2(OH) 521.85
34.75 % Bi Bismutohauchecornite Ni9Bi2S8 1,202.70
21.26 % Bi Bismutomicrolite (Bi,Ca)(Ta,Nb)2O6(OH) 589.91
44.23 % Bi Bismutoplagionite * 5PbS.4Bi2S3 2,835.00
14.85 % Bi Bismutopyrochlore ! (Bi,U,Ca,Pb)1+x(Nb,Ta)2O6(OH)·n(H2O) 562.81
43.92 % Bi Bismutostibiconite Bi(Sb+++++,Fe+++)2O7 618.57
47.90 % Bi Bismutotantalite # Bi(Ta,Nb)O4 436.32
1.60 % Bi Bleasdaleite ! (Ca,Fe+++)2Cu5(Bi,Cu)(PO4 )4(H2O,OH,Cl)13 1,047.70
44.02 % Bi Bohdanowiczite AgBiSe2 474.77
51.54 % Bi Borodaevite Ag5(Bi,Sb)9S16 2,736.95
19.65 % Bi Bouazzerite ! Bi6(Mg,Co)11Fe14[AsO4]18O12(OH)4(H2O)86 6,531.63
43.05 % Bi Brendelite ! (Bi,Pb)2Fe(PO4)(O,OH)3 616.49
17.83 % Bi Buckhornite AuPb2BiTe2S3 1,171.74
38.39 % Bi Bursaite ? Pb5Bi4S11 2,177.65
50.16 % Bi Cannizzarite # Pb4Bi6S13 2,499.54
74.10 % Bi Cannonite Bi2O(OH)2SO4 564.04
48.23 % Bi Changchengite ! IrBiS 433.27
23.26 % Bi Chekhovichite (Bi,Pb,Fe)2Te4O11 1,078.24
61.56 % Bi Chiluite Bi6Te++++++2Mo++++++2O21 2,036.95
87.36 % Bi Chrombismite ! Bi16CrO27 3,827.67
64.52 % Bi Clinobisvanite BiVO4 323.92
47.67 % Bi Cobaltneustadtelite ! Bi2Fe+++(Co,Fe+++)(O,OH)2(OH)2(AsO4)2 876.83
42.10 % Bi Cosalite # Pb2Bi2S5 992.69
65.37 % Bi Crerarite (Pt,Pb)Bi3(S,Se)4-x (x~0.7) 959.01
64.62 % Bi Cuprobismutite # Cu10Bi12S23 3,880.74
60.14 % Bi Cupromakovickyite ! Cu4AgPb2Bi9S18 6,445.41
57.80 % Bi Cupropavonite AgPbCu2Bi5S10 1,807.72
83.19 % Bi Daubreeite # BiO(OH,Cl) 251.21
67.51 % Bi Demicheleite-(Br) ! BiSBr 306.48
75.58 % Bi Demicheleite-(Cl) ! BiSCl 276.50
64.52 % Bi Dreyerite BiVO4 323.92
13.64 % Bi Duhamelite ? Pb2Cu4Bi(VO4)4(OH)3·8(H2O) 1,532.47
77.17 % Bi Dukeite ! Bi+++24Cr++++++8O57(OH)6(H2O)3 6,499.55
47.05 % Bi Eclarite Pb9(Cu,Fe)Bi12S28 5,330.11
50.03 % Bi Emilite ! Cu2.68Pb2.68Bi5.32S12 2,230.52
62.07 % Bi Emplectite # CuBiS2 336.66
44.05 % Bi Eskimoite Ag7Pb10Bi15S36 7,116.16
75.16 % Bi Eulytite # Bi4(SiO4)3 1,112.17
48.19 % Bi Felbertalite ! Cu2Pb6Bi8S19 3,599.51
7.33 % Bi Fluornatromicrolite ! (Na,Ca,Bi)2Ta2O6F 570.32
28.99 % Bi Francisite Cu3Bi(SeO3)2O2Cl 720.99
43.10 % Bi Friedrichite Pb5Cu5Bi7S18 3,393.78
79.71 % Bi Froodite # PdBi2 524.38
55.47 % Bi Galenobismutite # PbBi2S4 753.42
78.57 % Bi Gananite BiF3 265.98
40.59 % Bi Garavellite FeSbBiS4 514.84
21.67 % Bi Geversite Pt(Sb,Bi)2 482.20
30.62 % Bi Giessenite Pb13(Cu,Ag)(Bi,Sb)9S28 (?) 5,459.67
65.13 % Bi Gladite # PbCuBi5S9 1,604.24
55.97 % Bi Grumiplucite ! HgBi2S4 746.81
63.83 % Bi Guanajuatite # Bi2Se3 654.84
55.27 % Bi Gustavite PbAgBi3S6 (?) 1,134.41
50.18 % Bi Hammarite # Pb2Cu2Bi4S9 (?) 1,666.01
22.97 % Bi Hauchecornite # Ni9Bi(Sb,Bi)S8 1,137.28
73.86 % Bi Hechtsbergite ! Bi2O(OH)(VO4) 565.91
79.26 % Bi Hedleyite # Bi7Te3 (?) 1,845.66
27.48 % Bi Heyrovskyite Pb10AgBi5S18 3,801.96
67.38 % Bi Hodrushite Cu8Bi12S22 3,721.58
48.95 % Bi Horobetsuite * (Bi,Sb)2S3 426.93
86.42 % Bi Ikunolite Bi4(S,Se)3 967.29
39.51 % Bi IMA2005-036 ! Cu8Pb4Ag3Bi19S38 4,760.10
36.93 % Bi IMA2008-040 BiMo2O7(OH)·2H2O 565.89
63.22 % Bi IMA2008-053 ! Cu7Pb27Bi25S68 8,264.22
68.58 % Bi IMA2008-058 ! Ag5Bi13S22 3,961.54
38.82 % Bi IMA2009-022 BiMo2+xO7(OH)·H2O 538.28
44.22 % Bi IMA2009-036 Ag2PbBi4Se8 1,890.54
78.88 % Bi Ingodite Bi(S,Te) 264.93
55.05 % Bi Insizwaite Pt(Bi,Sb)2 569.43
15.84 % Bi Izoklakeite Pb27(Cu,Fe)2(Sb,Bi)19S57 10,557.27
13.93 % Bi Jaskolskiite Pb2+xCux(Sb,Bi)2-xS5, x=0.2 900.37
68.68 % Bi Jonassonite ! Au(Bi,Pb)5S4 1,344.86
83.28 % Bi Joseite # Bi4(S,Te)3 1,003.77
83.28 % Bi Joseite-B # Bi4(S,Te)3 1,003.77
13.39 % Bi Juanitaite ! (Cu,Ca,Fe)10Bi(AsO4)4(OH)11·2(H2O) 1,560.71
53.56 % Bi Junoite Pb3Cu2Bi8(S,Se)16 3,121.17
Pages:[1] [2] [3]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)