Mineralogy Database

Mineral Species containing Bismuth (Bi)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Bismuth

Bismuth (Bi) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3]
231 Minerals containing Bismuth (Bi) sorted by Descending Weight Percent
% Bi Mineral Name Chemical Formula MW
52.54 % Bi Nordstromite Pb3CuBi7(S10Se4) 2,784.51
52.20 % Bi Tellurobismuthite # Bi2Te3 800.76
51.54 % Bi Borodaevite Ag5(Bi,Sb)9S16 2,736.95
50.90 % Bi Treasurite Ag7Pb6Bi15S32 6,159.10
50.32 % Bi Yecoraite Bi5Fe+++3(Te++++O3)(Te++++++O4)2O9·9(H2O) 2,059.88
50.18 % Bi Hammarite # Pb2Cu2Bi4S9 (?) 1,666.01
50.16 % Bi Cannizzarite # Pb4Bi6S13 2,499.54
50.03 % Bi Emilite ! Cu2.68Pb2.68Bi5.32S12 2,230.52
49.76 % Bi Polarite Pd(Bi,Pb) 314.96
49.23 % Bi Paganoite ! (Ni,Co)BiAsO5 420.26
49.00 % Bi Berryite Cu3Ag2Pb3Bi7S16 3,015.01
49.00 % Bi Schirmerite # Ag3Pb3Bi9S18 to Ag3Pb6Bi7S18 2,985.26
48.95 % Bi Benjaminite # (Ag,Cu)3(Bi,Pb)7S12 2,134.46
48.95 % Bi Horobetsuite * (Bi,Sb)2S3 426.93
48.89 % Bi Muckeite CuNiBiS3 427.41
48.28 % Bi Watkinsonite PbCu2Bi4(Se,S)8 1,731.55
48.23 % Bi Changchengite ! IrBiS 433.27
48.19 % Bi Felbertalite ! Cu2Pb6Bi8S19 3,599.51
48.04 % Bi Neustadtelite ! Bi2Fe+++(Fe+++,Co)(O,OH)2(OH)2(AsO4)2 870.06
47.90 % Bi Bismutotantalite # Bi(Ta,Nb)O4 436.32
47.69 % Bi Parkerite # Ni3(Bi,Pb)2S2 657.27
47.67 % Bi Cobaltneustadtelite ! Bi2Fe+++(Co,Fe+++)(O,OH)2(OH)2(AsO4)2 876.83
47.51 % Bi Medenbachite ! Bi2Fe+++(Cu,Fe+++)(O,OH)2(OH)2(AsO4)2 879.78
47.05 % Bi Eclarite Pb9(Cu,Fe)Bi12S28 5,330.11
46.75 % Bi Platynite ? (Bi,Pb)3(Se,S)4 894.11
46.41 % Bi Mrazekite Bi+++2Cu++3(PO4)2O2(OH)2·2(H2O) 900.59
46.24 % Bi Vikingite Ag5Pb8Bi13S30 5,875.67
45.43 % Bi Weibullite # Pb6Bi8(S,Se)18 3,679.81
44.93 % Bi Michenerite # (Pd,Pt)BiTe 465.17
44.30 % Bi Wittite # Pb3Bi4(S,Se)9 1,886.80
44.25 % Bi Aleksite PbBi2Te2S2 (?) 944.49
44.23 % Bi Bismutoplagionite * 5PbS.4Bi2S3 2,835.00
44.22 % Bi IMA2009-036 Ag2PbBi4Se8 1,890.54
44.05 % Bi Eskimoite Ag7Pb10Bi15S36 7,116.16
44.02 % Bi Bohdanowiczite AgBiSe2 474.77
43.98 % Bi Malyshevite PdCuBiS3 475.14
43.92 % Bi Bismutostibiconite Bi(Sb+++++,Fe+++)2O7 618.57
43.40 % Bi Proudite Cu1.9Ag0.1Pb15.6Bi20.4Sb0.1S32.4Se14.5 9,823.08
43.21 % Bi Perite PbBiO2Cl 483.63
43.17 % Bi Kochkarite PbBi4Te7 1,936.32
43.16 % Bi Schapbachite ! AgBiS2 392.22
43.10 % Bi Friedrichite Pb5Cu5Bi7S18 3,393.78
43.05 % Bi Brendelite ! (Bi,Pb)2Fe(PO4)(O,OH)3 616.49
42.85 % Bi Babkinite ! Pb2Bi2(S,Se)3 975.45
42.20 % Bi Poubaite PbBi2Se2(Te,S)2 990.51
42.15 % Bi Wittichenite # Cu3BiS3 495.82
42.10 % Bi Cosalite # Pb2Bi2S5 992.69
41.39 % Bi Rucklidgeite (Bi,Pb)3Te4 1,136.01
41.16 % Bi Ourayite Pb4Ag3Bi5S13 20,815.77
41.04 % Bi Neyite AgCu3Pb12.5Bi13S34 6,619.03
40.63 % Bi Kobellite # Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69 12,858.40
40.59 % Bi Garavellite FeSbBiS4 514.84
40.05 % Bi Bismutoferrite # BiFe+++2(SiO4)2(OH) 521.85
39.58 % Bi Uranosphaerite # Bi(UO2)O2(OH) 528.01
39.52 % Bi Mayingite IrBiTe 528.80
39.51 % Bi IMA2005-036 ! Cu8Pb4Ag3Bi19S38 4,760.10
39.33 % Bi Nuffieldite Pb2Cu(Pb,Bi)Bi2S7 1,328.46
39.31 % Bi Maslovite PtBiTe 531.66
38.82 % Bi IMA2009-022 BiMo2+xO7(OH)·H2O 538.28
38.39 % Bi Bursaite ? Pb5Bi4S11 2,177.65
38.21 % Bi Sakharovaite ? (Pb,Fe)(Bi,Sb)2S4 656.33
37.24 % Bi Lisiguangite ! CuPtBiS3 544.34
36.93 % Bi IMA2008-040 BiMo2O7(OH)·2H2O 565.89
36.53 % Bi Volynskite AgBiTe2 572.05
36.29 % Bi Aikinite # PbCuBiS3 575.92
35.91 % Bi Waylandite BiAl3(PO4)2(OH)6 581.91
35.31 % Bi Saddlebackite ! Pb2Bi2Te2S3 1,183.76
34.75 % Bi Bismutohauchecornite Ni9Bi2S8 1,202.70
34.66 % Bi Maldonite # Au2Bi 602.91
33.93 % Bi Xilingolite Pb3Bi2S6 1,231.96
33.93 % Bi Lillianite # Pb3Bi2S6 1,231.96
33.46 % Bi Aiolosite ! Na4Bi(SO4)3Cl 624.58
33.06 % Bi Soucekite PbCuBi(S,Se)3 632.20
32.31 % Bi Zairite Bi(Fe+++,Al)3(PO4)2(OH)6 646.86
31.20 % Bi Arsenowaylandite * BiAl3(AsO4)2(OH)6 669.81
30.62 % Bi Giessenite Pb13(Cu,Ag)(Bi,Sb)9S28 (?) 5,459.67
30.59 % Bi Pottsite PbBiH(VO4)2·2(H2O) 683.10
28.99 % Bi Francisite Cu3Bi(SeO3)2O2Cl 720.99
28.34 % Bi Vurroite ! Pb20Sn2(Bi,As)22S54Cl6 9,577.60
27.60 % Bi Arsenohauchecornite Ni18Bi3AsS16 2,271.34
27.48 % Bi Heyrovskyite Pb10AgBi5S18 3,801.96
27.45 % Bi Sreinite ! Pb2(UO2)11(BiO)8(PO4)5(OH)19·6(H2O) 6,090.63
26.99 % Bi Asselbornite (Pb,Ba)(UO2)6(BiO)4(AsO4)2(OH)12·3(H2O) 3,237.04
26.81 % Bi Angelaite ! Cu2AgPbBiS4 779.40
24.87 % Bi Nickelschneebergite ! Bi(Ni,Co)2(AsO4)2(OH,H2O)2 588.23
24.63 % Bi Schneebergite ! Bi(Co,Ni)2(AsO4)2(OH,H2O)2 594.02
23.48 % Bi Steropesite ! Tl3BiCl6 1,077.12
23.26 % Bi Chekhovichite (Bi,Pb,Fe)2Te4O11 1,078.24
22.97 % Bi Hauchecornite # Ni9Bi(Sb,Bi)S8 1,137.28
22.75 % Bi Miharaite Cu4FePbBiS6 918.61
22.29 % Bi Moncheite (Pt,Pd)(Te,Bi)2 468.81
21.67 % Bi Geversite Pt(Sb,Bi)2 482.20
21.44 % Bi Aschamalmite Pb6Bi2S9 1,949.75
21.26 % Bi Bismutomicrolite (Bi,Ca)(Ta,Nb)2O6(OH) 589.91
20.86 % Bi Natrobistantite (Na,Cs)Bi(Ta,Nb,Sb)4O12 1,101.75
20.54 % Bi Kotulskite Pd(Te,Bi) 254.37
19.65 % Bi Bouazzerite ! Bi6(Mg,Co)11Fe14[AsO4]18O12(OH)4(H2O)86 6,531.63
18.64 % Bi Tellurohauchecornite Ni9BiTeS8 1,121.32
17.97 % Bi Mixite # BiCu6(AsO4)3(OH)6·3(H2O) 1,163.10
17.83 % Bi Buckhornite AuPb2BiTe2S3 1,171.74
Pages:[1] [2] [3]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)