Mineralogy Database

Mineral Species containing Bismuth (Bi)

Search Webmineral :
  
Element Properties, Isotopic Compositions for Bismuth

Bismuth (Bi) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3]
231 Minerals containing Bismuth (Bi) sorted by Descending Weight Percent
% Bi Mineral Name Chemical Formula MW
100.00 % Bi Bismuth # Bi 208.98
92.89 % Bi Sphaerobismoite Bi2O3 449.96
89.70 % Bi Bismite # Bi2O3 465.96
87.81 % Bi Sillenite # Bi12SiO20 2,855.84
87.36 % Bi Chrombismite ! Bi16CrO27 3,827.67
86.42 % Bi Ikunolite Bi4(S,Se)3 967.29
85.66 % Bi Zavaritskite BiOF 243.98
83.28 % Bi Joseite-B # Bi4(S,Te)3 1,003.77
83.28 % Bi Joseite # Bi4(S,Te)3 1,003.77
83.19 % Bi Daubreeite # BiO(OH,Cl) 251.21
81.96 % Bi Bismutite # Bi2(CO3)O2 509.97
81.34 % Bi Protojoseite * Bi4TeS2 (?) 1,027.65
81.29 % Bi Bismuthinite # Bi2S3 514.16
80.56 % Bi Laitakarite Bi4(Se,S)3 1,037.63
80.24 % Bi Bismoclite # BiOCl 260.43
79.71 % Bi Froodite # PdBi2 524.38
79.26 % Bi Hedleyite # Bi7Te3 (?) 1,845.66
78.88 % Bi Ingodite Bi(S,Te) 264.93
78.57 % Bi Gananite BiF3 265.98
78.11 % Bi Baksanite ! Bi6Te2S3 1,605.28
77.17 % Bi Dukeite ! Bi+++24Cr++++++8O57(OH)6(H2O)3 6,499.55
76.62 % Bi Kusachiite CuBi2O4 545.50
76.58 % Bi Sztrokayite * Bi3TeS2 818.67
76.56 % Bi Smrkovecite ! Bi2O(OH)(PO4) 545.94
75.58 % Bi Demicheleite-(Cl) ! BiSCl 276.50
75.16 % Bi Eulytite # Bi4(SiO4)3 1,112.17
74.18 % Bi Atelestite # Bi8(AsO4)3(OH)5O5 2,253.63
74.10 % Bi Cannonite Bi2O(OH)2SO4 564.04
73.86 % Bi Hechtsbergite ! Bi2O(OH)(VO4) 565.91
73.77 % Bi Petitjeanite Bi+++3(PO4)2O(OH) 849.89
73.02 % Bi Pingguite Bi+++6Te++++2O13 1,717.07
71.85 % Bi Makovickyite Ag1.5Bi5.5S9 1,599.79
71.69 % Bi Nevskite Bi(Se,S) 262.35
70.94 % Bi Pekoite PbCuBi11(S,Se)18 3,240.51
70.14 % Bi Vihorlatite ! Bi24Se17Te4 6,525.04
69.64 % Bi Schumacherite Bi3[(V,As,P)O4]2O(OH) 900.22
68.75 % Bi Arsenobismite ? Bi2(AsO4)(OH)3 607.90
68.75 % Bi Ximengite BiPO4 303.95
68.68 % Bi Jonassonite ! Au(Bi,Pb)5S4 1,344.86
68.59 % Bi Pilsenite # Bi4Te3 1,218.72
68.58 % Bi IMA2008-058 ! Ag5Bi13S22 3,961.54
68.58 % Bi Sulphotsumoite Bi3Te2S 914.21
68.56 % Bi Telluronevskite ! Bi3TeSe2 890.10
68.53 % Bi Koechlinite # Bi2MoO6 609.90
68.22 % Bi Kitaibelite ? Ag10PbBi30S51 9,190.66
67.51 % Bi Demicheleite-(Br) ! BiSBr 306.48
67.38 % Bi Hodrushite Cu8Bi12S22 3,721.58
66.85 % Bi Preisingerite Bi3(AsO4)2O(OH) 937.79
66.81 % Bi Smirnite Bi2Te++++O5 625.56
66.51 % Bi Namibite Cu++Bi2(VO4)O2 628.44
66.26 % Bi Sobolevskite PdBi 315.40
66.13 % Bi Ustarasite # Pb(Bi,Sb)6S10 1,738.13
65.84 % Bi Paulkellerite Bi2Fe+++(PO4)O2(OH)2 634.79
65.37 % Bi Crerarite (Pt,Pb)Bi3(S,Se)4-x (x~0.7) 959.01
65.34 % Bi Mozgovaite ! PbBi4(S,Se)7 1,279.31
65.13 % Bi Gladite # PbCuBi5S9 1,604.24
64.62 % Bi Cuprobismutite # Cu10Bi12S23 3,880.74
64.52 % Bi Dreyerite BiVO4 323.92
64.52 % Bi Clinobisvanite BiVO4 323.92
64.52 % Bi Pucherite # BiVO4 323.92
64.44 % Bi Kupcikite ! Cu3.4Fe0.6Bi5S10 1,615.03
64.12 % Bi Beyerite # (Ca,Pb)Bi2(CO3)2O2 651.84
63.83 % Bi Guanajuatite # Bi2Se3 654.84
63.62 % Bi Schlegelite ! Bi7O4(MoO4)2(AsO4)3 2,227.18
63.22 % Bi IMA2008-053 ! Cu7Pb27Bi25S68 8,264.22
62.09 % Bi Tsumoite BiTe 336.58
62.07 % Bi Emplectite # CuBiS2 336.66
61.70 % Bi Riomarinaite ! Bi(OH)SO4·H2O 345.49
61.68 % Bi Montanite # Bi2Te++++++O6·2(H2O) 677.59
61.67 % Bi Salzburgite ! Cu1.6Pb1.6Bi6.4S12 2,162.05
61.63 % Bi Paderaite Cu7((Cu,Ag)0.33Pb1.33Bi11.33)13S22 3,824.86
61.56 % Bi Chiluite Bi6Te++++++2Mo++++++2O21 2,036.95
61.50 % Bi Skippenite Bi2Se2(Te,S) 679.60
60.95 % Bi Pizgrischite ! (Cu,Fe)Cu14PbBi17S35 5,853.00
60.77 % Bi Paarite ! Cu1.7Pb1.7Bi6.3S12 2,166.36
60.74 % Bi Kettnerite # CaBi(CO3)OF 344.07
60.41 % Bi Paraguanajuatite # Bi2(Se,S)3 691.82
60.14 % Bi Cupromakovickyite ! Cu4AgPb2Bi9S18 6,445.41
60.07 % Bi Rooseveltite # BiAsO4 347.90
60.07 % Bi Tetrarooseveltite BiAsO4 347.90
59.90 % Bi Russellite # Bi2WO6 697.81
59.88 % Bi Urvantsevite Pd(Bi,Pb)2 523.49
59.27 % Bi Tetradymite # Bi2Te2S 705.23
58.71 % Bi Phosphowalpurgite ! (UO2)Bi4(PO4)O4·2(H2O) 1,391.69
57.80 % Bi Cupropavonite AgPbCu2Bi5S10 1,807.72
57.74 % Bi Mummeite Cu0.58Ag3.11Pb1.10Bi6.65S13 2,406.82
57.51 % Bi Krupkaite PbCuBi3S6 1,090.08
57.39 % Bi Kawazulite Bi2(Te,Se,S)3 728.32
56.34 % Bi Orthowalpurgite (UO2)Bi4O4(AsO4)2·2(H2O) 1,483.82
56.34 % Bi Walpurgite # Bi4(UO2)(AsO4)2O4·2(H2O) 1,483.82
55.97 % Bi Grumiplucite ! HgBi2S4 746.81
55.47 % Bi Galenobismutite # PbBi2S4 753.42
55.39 % Bi Kudriavite ! (Cd,Pb)Bi2S4 690.39
55.27 % Bi Gustavite PbAgBi3S6 (?) 1,134.41
55.05 % Bi Insizwaite Pt(Bi,Sb)2 569.43
54.85 % Bi Matildite # AgBiS2 380.98
53.88 % Bi Bismutocolumbite Bi(Nb,Ta)O4 387.89
53.56 % Bi Junoite Pb3Cu2Bi8(S,Se)16 3,121.17
53.27 % Bi Pavonite # (Ag,Cu)(Bi,Pb)3S5 882.72
53.08 % Bi Lindstromite # Pb3Cu3Bi7S15 2,756.09
Pages:[1] [2] [3]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)